In gesprek

In Barneveld zijn diverse organisaties die zich inzetten voor mensen die leven in bestaansonzekerheid. Op deze pagina vind je de opnames van gesprekken die met enkele van deze mensen zijn gevoerd, maar er is ook het verhaal van de Barneveldse Jantine, dat in de herfst van 2021 ook in de Barneveldse Krant werd gepubliceerd. Er is het verhalenboek ‘Gezichten van een onzeker bestaan’ en er zijn de waargebeurde verhalen in het Dossier Armoede.  Laten we met elkaar in gesprek gaan, zijn en blijven.  Dat is keihard nodig om 'Samen tegen armoede in Barneveld' in actie te komen.

A1 Mediagroep heeft deze zes gespreksavonden professioneel live uitgezonden via het internet en de lokale TV van A1 Mediagroep. Daardoor kon iedereen de avond vanuit huis bijwonen en kan je ze ook nu nog meemaken.

De vijf avonden met gastspreker(s)

Jan Boute

De voedselbank

Jan Boute was onze eerste gastspreker. Hij vertelt namens de Voedselbank, een bijzonder particulier initiatief. Zeer gewenst omdat de overheid haar burgers momenteel niet de noodzakelijke bestaanszekerheid biedt.

Op dinsdag 30 november bijt Jan de spits af. U kon meedoen via deze link en het e-mailadres armoedebarneveld@gmail.com
Publiek in de zaal was deze avond in verband met corona NIET toegestaan.

Je kunt de uitzending terugzien via deze link naar het Youtubekanaal van de Bibliotheek.

Of lees het persbericht op de site van de Barneveldse Krant.

André van de Burgwal

De wethouder

André van den Burgwal was graag bereid om ook zijn bijdrage te leveren. Als wethouder loopt hij af en toe aan tegen de grenzen van de participatiewet. De vraag is of er niet meer maatwerk mogelijk is.

Op dinsdag 25 januari kon je meedoen met dit gesprek van 20.00 tot 21.00 uur via deze link en het e- mailadres armoedebarneveld@gmail.com.

Je kunt de uitzending terugzien via deze link naar het Youtubekanaal van de Bibliotheek. Met excuses overigens voor de ruis.

Of lees het persbericht op de site van de Barneveldse Krant.

Wim Vahl

De advocaat

Wim Vahl  is gespecialiseerd  in sociale advocatuur. Hij helpt met zijn in Barneveld gevestigde kantoor tegen geringe vergoeding veel mensen levend met armoede en schulden en kan veel schrijnende verhalen vertellen.

Op dinsdag 22 maart kon je deze avond live meebeleven in de bibliotheek, Nieuwstraat 29, 3771 AS Barneveld

Je kan ook achteraf via Youtube het hele gesprek bekijken op het moment, dat je jou goed uitkomt.
Of lees het persbericht op de site van de Barneveldse Krant.

Willeke Scheele

De werkgever

Willeke Scheele is kwartiermaker voor Vallei Dialoog, gericht op werkgevers in de regio.

Vroegsignalering is van groot belang voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Een werknemer met financiële problemen is namelijk niet volledig werkgericht.

Op dinsdag 19 april kun je deze avond live meebeleven in de bibliotheek, Nieuwstraat 29, 3771 AS Barneveld. Je moet dan om 19.55 uur op je plaats zitten.

Je kan ook achteraf via Youtube het hele gesprek bekijken op het moment, dat je jou goed uitkomt.
Of lees het persbericht op de site van de Barneveldse Krant.

Karina van Triest

Wim Broekhuizen

 Centrum Jeugd en Gezin + Bemoeizorg (Elan)

Karina van Triest is directeur bestuurder van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Barneveld.

Armoede in gezinnen zorgt niet automatisch tot problemen op lange termijn. Maar als armoede langdurig is en samengaat met meer risicofactoren (zoals lage opleiding, alleenstaand ouderschap, slechte woonsituatie etc), en minder beschermende factoren (zoals sociale netwerken, goede basisvoorzieningen) is de kans op ontwikkelingsproblemen van kinderen groot.

Wim Broekhuizen komt vanuit Elan en Bemoeizorg van alles tegen rond mensen in armoede. 

Hij maakte de problematiek van heel dichtbij mee en ziet dat door armoede mensen zoveel stress krijgen dat ze nog verder op achterstand worden gezet en hierdoor de aansluiting nog sneller missen.

Op dinsdag 24 mei kon je deze avond live meebeleven in de bibliotheek, Nieuwstraat 29, 3771 AS Barneveld

Via deze link van A1 Mediagroep kun je de uitzending alsnog bekijken!
Of lees het persbericht op de site van de Barneveldse Krant.

Afsluitende gespreks- en discussieavond

Op dinsdag 21 juni was het woord eerst aan Marije, een echte ervaringsdeskundige. Zij heeft door omstandigheden ongeveer 10 jaar in armoede geleefd, terwijl ze gedurende lange tijd ook 'gewoon' werkte. 

Na het gesprek met Marije overhandigde Willem Massier het Plan tegen Armoede in Barneveld aan de nieuwe wethouder met armoede- en schuldenbeleid in zijn portefeuille: Wethouder Van Daalen. Over dat plan zijn we vervolgens met elkaar in gesprek gegaan.

Achteraf ...

Marije