Over StaB zelf

StaB is de afkorting  van 'Samen tegen armoede in Barneveld'. 

Het is een burgerinitiatief en géén aparte stichting of organisatie. Hoofddoelen zijn om
 


Op deze pagina hebben we dat verder uitgewerkt.

Onze missie

Onze doelgroepen

Onze doelgroepen zijn: