Samen in actie tegen armoede in Barneveld (StaB)

Het waarom van StaB?

Getriggerd vanuit ervaringen in zijn eigen jeugd werd Willem Massier - in aanloop naar de Tweede kamer verkiezingen in 2021 - getroffen door een artikelenreeks op Follow the Money en daarna de Sire-campagne 'Laten we het dáár eens over hebben'.


"Dit kan niet waar zijn", dacht hij in eerste instantie toen hij las, dat in Nederland anno 2021 de armoede bewust in stand wordt gehouden. Het bleek wel waar te zijn. 


Wat is armoede in Nederland anno 2024?

Armoede betekent voor de mensen die er in 'zitten', dat zij niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving en niet verder komen dan overleven! Zij leven een structureel onzeker bestaan!


Armoede en schulden hebben grote, zelfs traumatische impact op de gezondheid en het welzijn van mensen en hun opgroeiende kinderen. (zie de hierboven genoemde reeks van FtM) Vooral als financiële problemen langere tijd aanhouden. 


Conclusie: armoede is een enorme molensteen om de nek van de hele maatschappij. 


Inmiddels niet meer gehinderd door betaald werk wilde Willem opstaan tegen armoede in Nederland.  Armoede kost de samenleving heel veel talent en geld! En wat nog veel erger is: Leven in armoede is geregeld puur lijden door de immense stress die nog verergerd wordt door de vele extra verplichtingen! En dat in een rijk land als Nederland.

Daarom begon hij het Dossier Armoede en toen dat goed gevuld was, schreef hij een blog en een opiniestuk in de lokale Barneveldse Krant met daarin een oproep om te helpen een avond over armoede te organiseren. 

Maarten Schipper en Aat Barendregt meldden zich al snel na de oproep. Met zijn drietjes staken ze de koppen bij elkaar. Namens de bibliotheek Barneveld meldde Milou van Essen zich: zij boden ons ruimte aan. Na twee avonden en diverse mailtjes brainstormen waren er 

Er werd een persbericht gemaakt, dat door de redactie van de Barneveldse Krant werd verbeterd en geplaatst in de donderdagkrant van 18 november, zodat niet alleen de abonnees maar ook de lezers van de huis-aan-huis uitgave in de hele gemeente Barneveld het mooi uitgewerkte artikel konden lezen.


Live op Youtube en TV

Vervolgens meldde Milou op 23 november, dat ook A1 Mediagroep medewerking haar medewerking had toegezegd. Daardoor konden we uitzien naar een professionele uitzending via het internet en misschien zelfs gewoon via de kabeltv van de grote aanbieders. 


Veel uitgesproken steun

We kregen vervolgens steunbetuigingen voor onze actie tegen armoede in Barneveld van onder andere Ad Huizer (directeur Elan), oud-burgemeester Wim Burgering,  Jetze Baas (oud schooldirecteur van De Bron en huidig voorzitter van het Wijkplatform Oldenbarneveld),  SGP-fractielid Leendert de Knegt,  Karina van Triest (directeur/bestuurder van het Centrum voor Jeugd en Gezin),  Xenia Tomasoa (o.a. GZ psycholoog),  Miranda van Ooijen (directeur/bestuurder Bibliotheek Barneveld),  Wilma Gorissen (bestuurslid BIK en directeur Ons Bedrijf),  Jan Willem van den Born (oud fractieleider Lokaal Belang),  Tom van den Belt (o.a. oud bestuurder NEBO Plus) en Peter Lamberts (oud-voorzitter VVD Barneveld).

En zo gingen we van start.

Wat is er tot dusver gedaan?

En wat staat nu op het programma?

De belangrijkste aandachtspunten in samenwerking met andere organisaties voor nu zijn:

Heb je vragen of wil je meedenken?

Neem dan contact op via armoedebarneveld@gmail.com.