“Plan tegen armoede
opdracht voor allen”

“Het plan tegen armoede is een opdracht voor gemeente, burgers en bedrijven.” Met die woorden overhandigde Willem Massier het plan dinsdagavond in de bibliotheek aan wethouder Van Daalen.


Het werd een bijzondere avond. Eerst een door Maarten Schipper geleid indrukwekkend gesprek met Marije uit Apeldoorn. Tegenwoordig werkt zij bij de Gemeente Apeldoorn. Maar meer dan tien jaar heeft zij als alleenstaande moeder keihard geknokt tegen armoede en schulden na een scheiding en als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Daarna de overhandiging aan wethouder Van Daalen van het plan tegen armoede. Dat is er op basis van de gevoerde gesprekken met diverse in onze gemeente werkzame organisaties en in samenwerking met meerdere betrokken inwoners gekomen. En tenslotte het gesprek over de kernpunten uit het plan: de noodzaak van coördinatie van alle organisaties die al in onze gemeente actief zijn en het belang van preventie en vroegsignalering. Aanvullend werden tips gedeeld. Over de inzet van ervaringsdeskundigen bijvoorbeeld, over contact met scholen en over acties om buren weer meer met elkaar in contact te brengen, want op scholen en in buurten worden problemen het snelst opgemerkt.


In zijn woorden bij de overhandiging benoemde Massier onder andere, dat mensen levend in armoede en/of met schulden zich vaak afgesneden voelen van de maatschappij. “Dat gevoel er niet bij te horen is heel intens. Opgeteld bij de enorme stress in verband met de zorgen rond de kosten voor eten, het huis, de energierekening en de kinderen, wordt het overleven in plaats van leven. We hebben gezien, dat het iedereen kan overkomen. Marije heeft het ons vanavond ook weer laten zien. Maar er heerst ook optimisme, want in Barneveld zijn heel veel organisaties al actief en is er de wil tot samenwerken. En dat is ook belangrijk, want tijdens de gesprekken vonden we met elkaar dat de problematiek van armoede en schulden een gezamenlijke verantwoordelijkheid zou moeten zijn van overheid, burgers en bedrijven. Het is een opdracht voor ons allemaal. Want - en dat klinkt misschien hoogdravend - uiteindelijk zijn wij allemaal elkaars broeder en zuster.”, aldus Massier. 

Wethouder Van Daalen beaamde dit door nadrukkelijk te melden, dat hij echt blij was met het genomen initiatief en het plan en dat hij er graag samen met de initiatiefnemers verder mee wil gaan. Hij benoemde nog, dat juist dinsdag de minister heeft gemeld gemeenten meer ruimte te willen geven om maatwerk te realiseren. “Er moet weer vanuit vertrouwen worden gewerkt in plaats vanuit wantrouwen.”


Voor Maarten Schipper, Aat Barendregt en Willem Massier was het ook de afsluiting van een serie gesprekken in de Barneveldse bibliotheek met mensen, die dagelijks binnen hun organisatie de ellende ervaren van mensen die leven met armoede en schulden. Op www.armoede-barneveld.nl zijn alle gesprekken nog terug te zien. De gastsprekers, de leiding van de bibliotheek en de mensen van de A1 Mediagroep, die alle avonden ook live via televisie en internet uitzonden, werden door Barendregt in zijn afsluitende woorden dan ook hartelijk bedankt. Maar hij eindigde met: “Nog voor de zomervakantie hebben we een gesprek met de wethouder. Na de zomer gaan we monitoren of er dingen veranderen.”