Kernteam

Maak kennis met ons Kernteam

We willen bereiken, dat er weer over armoede gepraat gaat worden als een probleem van ons allemaal en dus niet alleen van de mensen, die er mee moeten leven en onder lijden.

Maarten
Schipper
06 1026 6303

Peter
Lamberts
06 4265 2046

Kees van
der Mark
06 2535 8667

Nico van
Koesveld
06 2908 2610

Willem
Massier
06 4270 6390

Op 28 december 2023 hebben we hebben de Stuurgroep (op dat moment bestaande uit Maarten, Peter en Willem) vervangen door een Kernteam met als taakverdeling:


Naast bovenstaand Kernteam zijn er nog veel meer mensen die zich in onze gemeente inzetten tegen armoede. Bijvoorbeeld via de Voedselhulp in Voorthuizen of de Voedselbank in Barneveld. Via buurthuis Bronveld of de Goede Zaak. Alle organisaties vind je overzichtelijk op onze tweede website StaB22.nl, de startpagina voor 'Hulp bij geldzorgen'.

Tot 2 september 2022 maakte Aat Barendregt deel uit van onze stuurgroep, de voorloper van het huidige Kernteam.

Hieronder een memoriam.

Aat Barendregt

Memoriam Aat Barendregt

Een bijzondere, warme en heel betrokken man, zo kan je Aat Barendregt best typeren. Als wetenschapper met speciale aandacht voor de zweefvlieg kon hij heel dromerig overkomen tijdens gesprekken. Maar vergis je niet, want plotseling kon hij dan juist met een spitsvondige opmerking duidelijk maken, wat voor hem echt van belang was. Vaak dachten wij dan: "Ok, daar hadden we nog even niet aan gedacht."

Samen waren we sinds oktober 2021 een soort 3 musketiers rondom de armoede in Barneveld. In onze stamkroeg BAS of op het terras overlegden we en via de mail en app hielden we elkaar scherp en op de hoogte. We kwamen er altijd met zijn drietjes uit, terwijl we toch van soms echt verschillende vertrekpunten onze overleggen ingingen. De zes avonden in de bibliotheek met de verschillende gasten leverden mooie gesprekken op. De inbreng van Aat was daarbij groot.

In zo'n jaar van intensief samenwerken rondom een maatschappelijk issue, dat ons alle drie raakt, leer je elkaar kennen en waarderen. Er ontstond in dat jaar een bijzonder soort vriendschap. Afgelopen vrijdagmiddag (2 oktober 2022) zaten we nog op het terras te overleggen over dit najaar.

Over het belang om zo snel mogelijk een laagdrempelig informatie- en coördinatiepunt te realiseren voor mensen die leven met armoede en schulden. Zodat mensen via één centraal punt snel hun weg kunnen vinden naar de juiste hulp.

Over hoe in het onderwijs leerkrachten met het snel groeiende probleem van armoede te maken hebben door stress in de gezinnen, waardoor prestaties van leerlingen enorm omlaag gaan.

Over hoe dat ook bij werknemers en werkgevers een probleem is. Over hoe dringend de situatie is en dat de tijd dringt.

Aat betaalde deze keer de koffie, we groetten elkaar en weg was hij. Toen konden we niet bedenken, dat we hem niet weer terug zouden zien. Aat Barendregt. Een bijzondere, warme en heel betrokken man. We gaan je missen, maar zullen onze gezamenlijke missie voortzetten.

Heb je vragen of wil jij ook meedenken?

Neem dan contact op via armoedebarneveld@gmail.com.