Vrijwilligers gezocht

Op deze pagina gaan we dieper in op de vrijwilligers waarnaar we op zoek zijn. Door te klikken op de titles hieronder ontvouwt zich een blok met informatie. Van harte aanbevolen.

Gesprekspartners

We zijn op zoek naar jou, als jij langere tijd in armoede hebt geleefd en jouw ervaring ziet als kennis, waar je andere mensen mee van dienst zou kunnen zijn.

We begrijpen heel goed, dat je je misschien nog schaamt voor die tijd. Dat doen immers heel veel mensen in die situatie. We begrijpen dat heel goed, maar voor armoede zou niemand zich moeten schamen, vinden wij. Eén van ons - Willem Massier - kent armoede uit zijn tijd als kind. Het is één van de redenen, waarom hij is begonnen met 'Samen tegen armoede in Barneveld'.  En ook andere mensen in ons burgerinitiatief schamen zich niet langer voor de armoede en de schulden die ze eens hadden, waardoor die ook werd veroorzaakt en wat ze ook hebben gedaan.

Want we zijn allemaal mensen. Mensen die onszelf diep van binnen misschien niet goed genoeg vinden. Omdat iemand van wie we hielden en op wie we vertrouwden het ons heeft aangepraat of omdat we het zelf om een andere reden zijn gaan geloven. 

Maar je pijn kan ook je kracht zijn of worden.  Als je bijvoorbeeld armoede zelf hebt ondervonden, heb je kennis, die anderen niet hebben: Ervaringskennis. (zie Sterk uit Armoede om te zien, dat deze kennisbron, kennis van 'binnenuit' heel krachtig is!)

We bieden jou na de zomer van 2023 gratis trainingen aan om je daarmee in te kunnen zetten als gesprekspartner voor andere mensen, die nu in armoede leven. En je kunt er ook nog wat mee verdienen.


'Gesprekspartners'? Wat zijn dat? Wie bedoelen jullie daar mee?

Samen zijn we ervan overtuigd, dat we samen met andere vrijwilligers een brug kunnen bouwen over de kloof tussen mensen met hoop en levensperspectief en mensen zonder hoop en bestaanszekerheid.

Dus ben jij iemand of weet jij iemand met armoede-ervaring, die de armoede en de daarbij horende ellende achter zich heeft gelaten en graag zou willen meehelpen om ook anderen over de kloof van hooploos naar hoopvol te helpen? Meld je dan bij ons. Hier is jouw kans om voor jezelf en voor anderen een nieuwe toekomst te bouwen.


Mail naar armoedebarneveld@gmail.com of app naar 0642706390.

Wegwijzers

We willen mensen in de situatie van armoede en/of schulden een luisterend oor bieden. Want hoe gek het misschien ook klinkt, het gebrek aan voldoende geld is eigenlijk niet het eerste probleem. Dát is het gevoel, dat je er niet (meer) bij hoort. Het gevoel dat je buitengesloten bent van de samenleving, uitgerangeerd. Dat veroorzaakt een continu aanwezige stress. 

En ja, na dat luisterend oor kunnen we ook in praktische zin iets betekenen voor wie dat wil. Want er wordt in Barneveld ontzettend veel steun geboden. Op deze speciale site hebben alle bij ons bekende initiatieven verzameld. Zo worden vrijwilligers vervolgens wegwijzers.

Gevraagd

Waar

Wat je ervoor terug krijgt

Wat wij je bieden


Als jij mee wilt doen, mail dan naar armoedebarneveld@gmail.com of app naar 0642706390.

Leden ASD Klankbordgroep

ASD is de afkorting voor Adviesraad Sociaal Domein, een onafhankelijk adviesorgaan. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van burgemeester en wethouders op het terrein van jeugdzorg, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning. 

De ASD bestaat uit Barneveldse burgers die affiniteit hebben met het sociaal domein en betrokken zijn bij hun doelgroep. Voor 'werk en inkomen' bestaat een Klankbordgroep. 

Willem Massier en Jaap Ouwehand organiseren deze Klankbordgroep als lid van de ASD. Andere leden van deze groep zijn Chantal Herrebrugh en Evert van Middendorp. Vanuit de Gemeente Barneveld zijn ook enkele beleidsambtenaren lid. SAMEN zoeken we naar wegen om het best denkbare beleid in onze gemeente te realiseren. Door vroegtijdig betrokken te worden bij nieuwe denkwijzen vanuit het ambtelijk apparaat, maar ook door zlef met ideeën en plannen te komen.

Iedereen met langdurige ervaring met armoede en/of schulden is bij deze van harte uitgenodigd om mee te denken en langs deze weg invloed uit te oefenen op het beleid van de Gemeente Barneveld. We zijn op dit moment op zoek naar mensen die NU met financiële problemen te maken hebben. Immers jij weet als geen ander, waar je momenteel tegenaan loopt?

Medewerkers voor de Voedselbanken

Zowel in Barneveld als in Voorthuizen kunnen de beide voedselbanken altijd vrijwilligers gebruiken. 

Medewerkers voor Buurthuis Bronveld

In de achterliggende jaren was Bronveld een activiteiten- en ontmoetingscentrum voor heel Barneveld, maar Bronveld wil weer veel meer een echt Buurthuis, thuis voor de buurt worden. Daarom wil men eigenlijk elke dag 's morgens, 's middags en 's avonds open zijn. 

Maar om deze mogelijkheden daadwerkelijk te kunnen aanbieden, zijn er wel vrijwilligers nodig die als gastheer of gastvrouw willen fungeren. Lijkt dat jou leuk? Stuur dan een mailtje naar info@bronveld.nl of loop gewoon een keer binnen en vraag naar Arie of Rian.