In actie tegen armoede in Barneveld

Na vijf gesprekken met mensen die in Barneveld betrokken zijn bij de strijd tegen armoede,

werd op 21 juni 2022 het plan tegen armoede in Barneveld overhandigd aan wethouder Van Daalen.

Op 10 juli volgde een gesprek met de wethouder.

Inzet is nu zo snel mogelijk een coördinatiepunt tegen armoede.

Onze missie

 1. We willen bereiken, dat er weer over armoede gepraat gaat worden als een probleem van ons allemaal
  en dus niet alleen van de mensen, die er mee moeten leven en onder lijden
  .
  (We hebben inmiddels 6 mooie avonden gehad die nog terug te kijken zijn, volop aandacht in de pers via BDU / De Barneveldse Krant. Maar het taboe is natuurlijk nog lang niet weg. Dus blijft 'praten over armoede' van het grootste belang!)

 2. We willen met een concreet plan bereiken, dat er in onze gemeente een coördinatiepunt komt, waardoor alle expertise binnen de diverse organisaties al actief op het gebied van armoede en/of schulden ook daadwerkelijk zo snel mogelijk binnen handbereik van wie dat nodig heeft.
  (Tijdens de gesprekken ontstond het idee voor een plan tegen armoede in Barneveld, dat inmiddels op 21 november kon worden overhandigd aan wethouder Van Daalen. Kern van het plan: de strijd tegen armoede in Barneveld is een opdracht voor gemeente, burgers en bedrijfsleven.)

 3. We willen direct contact leggen met ervaringsdeskundigen omdat zij de taal spreken van de mensen levend met armoede en/of schulden.
  (We hopen hiermee te bereiken, dat we gecoördineerd sneller een brug bouwen naar de doelgroepen 1 en 2; zie het blok 'Doelgroepen' hieronder)

 4. We willen nu de werkgroep uitbreiden om het plan ook daadwerkelijk samen met de complete Barneveldse gemeenschap tot uitvoering te laten komen.

Onze doelgroepen

Onze doelgroepen zijn:

 1. de 'gewone' Barnevelder. Die heeft natuurlijk wel van armoede gehoord, maar heeft waarschijnlijk geen enkel idee van de impact die armoede en schulden hebben op het leven van mensen, die er dagelijks onder lijden. Terwijl ... het misschien de buren of de leerlingen wel zijn ...

 2. de Barnevelders die dagelijks leven in en met armoede en daar immens onder lijden. Voor hen is het van grote betekenis, dat deze problematiek uit de taboesfeer komt, zodat hun probleem weer een maatschappelijk probleem wordt, dat de hele samenleving aangaat.

 3. De lokale en landelijke politiek omdat daar beslissingen worden genomen, die de armen onder ons ofwel gaan helpen ofwel nog meer in de problemen brengen.

Wat is er tot dusver gedaan?

 1. Vijf avonden in gesprek met gastsprekers
  Vijf avonden gingen we van 20.00 - 21.00 uur in gesprek over armoede met zes in Barneveld werkende gastsprekers. Mensen die elk veel met armoede te maken hebben. Want als 1 op de 13 kinderen in Nederland in armoede opgroeit en bij de Voedselbank in Barneveld sinds begin 2022 ongeveer 20% meer mensen zich meldden, dan is er iets goed mis.

 2. Eén afsluitende avond
  Dit wordt een gesprek in de grote zaal van de bibliotheek met ervaringsdeskundige Marije Beking. Iedereen was daarom deze avond van harte welkom.

 3. Plan tegen armoede in Barneveld
  Tijdens de gesprekken ontstond al snel de gedachte, dat het - hoe belangrijk ook - niet bij gesprekken kon blijven. Zo ontstond in samenwerking met meer betrokkenen dan de aan de gesprekken deelnemende organisatie een
  plan tegen armoede in Barneveld. En op de laatste avond op 21 juni 2022 is het plan aan de wethouder aangeboden.


A1 Mediagroep heeft alle avonden professioneel live uitgezonden (streamen) via het internet. Daardoor kon iedereen de avond vanuit huis bijwonen. In de blokken van de sprekers op de pagina 'In gesprek' staat, hoe je achteraf die gesprekken alsnog kunt bekijken via Youtube.

De uitzendingen waren vanaf 25 januari ook te volgen zijn via de A1 Regio TV:

 • KPN / Telfort / Xs4ALL Kanaal 1340

 • Ziggo kanaal 36

 • Ziggo CI+ Module kanaal 333

 • T-Mobile kanaal 728

Stand van zaken nu

Het plan is overhandigd aan de wethouder. Als werkgroep gaan met hem op maandag 11 juli 2022 in gesprek.

We hebben een mail gestuurd naar alle bij ons bekende organisaties die zich bezig houden met de actie tegen armoede en/of schulden. We willen graag van hen in max vijf regels weten, wat zij concreet te bieden hebben en wie de contactpersoon is. Want ons streven is, dat het coördinatiepunt tegen armoede en/of schulden zo snel mogelijk operationeel zal zijn.

Tijdens de zomer zullen we onze verdere actie gaan overdenken en uitwerken. Daarnaast gaan we contact zoeken met ervaringsdeskundigen in onze gemeente.

Heb je vragen of wil je meedenken?

Neem dan contact op via armoedebarneveld@gmail.com.